Östersund – Optand flygfält

Östersund – Optand flygfält är ett privatägt flygfält som ligger ca 1 mil utanför Östersund

Flygfältet i Optand uppfördes mellan 1939 och 1943. Flygfältet användes fram till början av 2000-talet av Flygvapnet. 2004 upphörde all militär användning av Optands flygfält.

Idag ägs flygplatsen av Östersunds flygklubb. Flygfältet används numera av privatflyg och segelflygplan.